EUCARISTIA

L'Eucaristia és el sacrifici mateix del Cos i de la Sang del Senyor Jesús, que Ell va instituir per perpetuar als segles, fins a la seva segona vinguda, el sacrifici de la Creu, confiant així a l'Església el memorial de la seva Mort i Resurrecció. És signe d'unitat, vincle de caritat i banquet pasqual, en el qual es rep a Crist, l'ànima s'omple de gràcia i se'ns dóna una penyora de la vida eterna.

 

Què representa l'Eucaristia en la vida de l'Església?

L'Eucaristia és font i cim de tota la vida cristiana. En ella aconsegueixen el seu cim l'acció santificant de Déu sobre nosaltres i el nostre culte a Ell. L'Eucaristia conté tot el bé espiritual de l'Església: el mateix Crist, la nostra Pasqua. Expressa i produeix la comunió en la vida divina i la unitat del Poble de Déu. Mitjançant la celebració eucarística ens unim a la litúrgia del cel i anticipam la vida eterna.

 

Com està Jesucrist present en l'Eucaristia?

Jesucrist està present en l'Eucaristia de manera única i incomparable. Està present, en efecte, de manera veritable, real i substancial: amb el seu Cos i amb la seva Sang, amb la seva Ànima i la seva Divinitat. Crist, tot sencer, Déu i home, està present en ella de manera sacramental, és a dir, sota les espècies eucarístiques del pa i del vi.

 

Quan obliga l'Església a participar de la Santa Missa?

L'Església estableix que els fidels tenen obligació de participar de la Santa Missa tots els diumenges i festes de precepte, i recomana que es participi també en els altres dies.

 

Quan s'ha de rebre la sagrada Comunió?

L'Església recomana als fidels que participen de la Santa Missa rebre també, amb les degudes disposicions, la sagrada Comunió, establint l'obligació de fer-ho almenys en Pasqua.

 

Què es requereix per rebre la sagrada Comunió?

Per rebre la sagrada Comunió s'ha d'estar plenament incorporat a l'Església Catòlica i trobar-se en gràcia de Déu, és a dir sense consciència de pecat mortal. Qui és conscient d'haver comès un pecat greu ha de rebre el sagrament de la Reconciliació abans d'apropar-se a combregar. Són també importants l'esperit de recolliment i d'oració, l'observança del dejuni prescrit per l'Església i l'actitud corporal (gestos, vestimenta), en senyal de respecte a Crist.

Per rebre per primera vegada l'Eucaristia, s'haurà d'estar preparat i haver participat en la formació catequètica pròpia per a això i que cada Diòcesi exigeix. Per la catequesi té informació en la secció de Serveis – Catequesi – Infantil o Familiar.

 

Per a informació sobre els horaris de les celebracions de l'Eucaristia pot anar a la secció Horaris Celebracions.