Reunions Pares de 1ª Comunió

Les dates de les reunions dels pares i mares dels nins que han de fer la 1ª Comunió en grup son les que trobareu en el document que podeu descarregar a continuació. Els nins que facin la 1ª Comunió de forma individual seran avisats bé per telèfon o per SMS.