GRUP D'ORACIÓ I AMISTAT (GOA)

Constituït jurídicament el dia 20 de gener de l’any 1989, amb el nom de  Nostra Senyora del Roser, a partir d’un grup bíblic format l’any 1984 amb motiu d’un curset bíblic que havia donat la missionera Maria Picó.

 

Es reuneixen els dimecres d’octubre a juny;  n’és la coordinadora na Joana Maria Picó. La seva reflexió és bàsicament bíblica.

 

Tenen el compromís caritatiu de recolzar també la Missió de Malabo(Guinea), doncs un membre del grup, Maria Verd Soler, l’any 1990-91 feu una experiència missionera a aquest país africà.