LECTIO DIVINA

Lectio Divina (en llatí: lectura divina, ‘lectura orant’) és una metodologia de reflexió i oració d'un text bíblic utilitzat per catòlics des dels primers anys del Cristianisme. El primer a utilitzar l'expressió va ser Orígens (aprox. 185-254), teòleg, qui afirmava que per llegir la Bíblia amb profit és necessari fer-ho amb atenció, constància i oració. Al centre de la pràctica de la lectio divina es troba una actitud receptiva i reflexiva del que Déu diu per mitjà de la paraula.

Contempla quatre parts: lectio, meditatio, oratio i contemplatio (lectura, meditació, oració i contemplació). Aquestes han de realitzar-se en silenci i contemplativament. Durant l’Edat Mitja, aquesta metodologia era utilitzada principalment entre el clergat monàstic. Amb el temps es va estendre als fidels.

Durant aquest curs hi ha un grup de persones que seguim aquesta metodologia seguint el llibre “Jesús, Maestro, Señor Resucitado” (Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina con el evangelio de Mateo), de l’Editorial Verbo Divino.

 

Quan són les reunions, quina periodicitat tenen i on se celebren?

Les reunions són setmanals, cada dilluns a les 20h. al Saló Parroquial.

 

Com apuntar-se?

Les persones que estiguin interessades en assistir a aquest grup, poden passar per l’oficina i donar el seu nom.