ADORACIÓ NOCTURNA

En temps del rector Mn. Miquel Mulet Bujosa (1988-2002), l’any 1990 es fundà a sa Pobla una secció de l’A.N. El seu president és Llorenç Socias Simonet.

Actualment es reuneix cada darrer dijous de mes, a les 20 h., tenen pregària personal, res de l’ofici de lectura. Al llarg de l’any tenen algunes vigílies extraordinàries.

 

Tenen el compromís caritatiu amb una missió franciscana al Perú i amb altres del Tercer món.