PUBLICACIONS

CRESTATX  (1999)   P. Josep Obrador           10 €

 

MARGINALIA (1987) P. Josep Obrador         10 €

 

Mn. Antoni Aguiló. Vida i obra (2007)

Rafel Sòcias                                                    10 €

 

Història de Crestatx (2007)            

J. Parera                                                         10 €

 

Corona poètica Sta. Margalida de Crestatx

(2007)   Varis                                                   5 €

 

Vida i martiri de Sor Catalina Caldés  (2007)          

 J. Pons                                                            5 €

 

L’Obreria de sant Antoni (2005)            

A. Gili/S. Cortès                                              3 €

 

Col·lecció i explicació frases cristianes (2004)          

A. Aguiló                                                          3 €

 

Crònica Parroquial (I) (1927-1934)  (2009)            

A. Aguiló                                                        20 €

 

La primera santa mallorquina

SANTA CATALINA THOMÀS (2008)            

A. Aguiló                                                         5 €

 

Llocs de venda:     Papereria Bergas

 

                           Papereria Gelabert

 

                           Papereria Pascual