Oratori de Crestatx

L'alqueria de Crestatx ja es troba documentada l’any 1256 i arriba a agrupar una vintena de famílies. La primitiva església, que apareix l'any 1285, és d'estructura molt simple formada per una nau a doble vessant i cuidada per un "donat"; sabem que l'any 1381, n'era donat en Pere Miró. Durant el segle XIX es feren obres de reforma, l'una el 1820 i l'altra al començament de 1895, promoguda pel vicari Mn. Joan Parera Sansó (1865-1928).

Es va encarregar d'aquesta darrera el P. Miquel Alcover Sureda, jesuïta de Manacor, que dissenyà el frontis de l'oratori. Si rodeja’m el temple pel costat esquerra podem veure la façana, actualment restaurada, del primer oratori.

L'antiga casa del donat avui és un petit museu fet a partir de la reforma de 1994 pel rector Miquel Mulet i Bujosa.

La façana de l'oratori és d'estil neoromànic i té dos registres. En el primer s' hi troba el portal major d'arc de mig punt, així com l'obertura del pis superior; culmina la façana una espadanya, l'interior de l'oratori el forma una nau única amb capçalera i coberta en volto de canó.

Entrant a l'església, a mà esquerra, es troba el retaule de Sant Vicenç Ferrer, que procedeix de l'església parroquial de Sa Pobla, datat l'any 1818, és d'estil neo-barroc. En fou escultor Antoni Bennàsser. Es tracta d'un retaule pla d'un sol cos, tres carrers, predel·la i àtic. Al centre de la predel·la hi ha les imatges de Sant Nicolau de Bari amb els tres infants dins el ribell, Santa Margalida a l'esquerra i la Verge Maria a la dreta . Al carrer central tenim Sant Vicenç predicant des de la trona i a l'àtic Sant Antoni de Pàdua.

Just al davant hi ha el retaule de l'Assumpta, que representa la mort i l'Assumpció de la Verge Maria en cos i anima al cel; a cada costat tenim les pintures de St. Joan Evangelista (dreta) i St. Joan Baptista (esquerra). A l'àtic

hi ha representat la Coronació de Maria per la Santíssima Trinitat. També fou desmuntat de l'església parroquial (1928), i es va traslladar o l'oratori de Crestatx el 1931.

Data de l'any 1646, En foren escultors Antoni Serra Pinya i Gabriel Company. És d'estil barroc-classicista.

A continuació hi ha la imatge de Sant Antoni de Viana (segle XVI)- És una talla en fusta policromada amb daurat que s'inclou dins l'inventari de l'església parroquial de Sa Pobla de l'any 1514.

Seguidament l'antic retaule del Roser atribuït al taller dels López (1570), concretament a Malteu López júnior. Es tracta d'un retaule pla d'un sol cos amb fornícula central que guarda una imatge de la Mare de Déu amb el Nin en posició sedent. És una obra del segle XIII, aproximadament. lo fornícula està envoltada pels 15 misteris (els de goig, dolor i glòria ), tractats com a flors i encadenats com si fos un rosari. Als angles inferiors hi ha a l'esquerra Sant Domingo i a la dreta Santa Catalina de Sena.

A la part esquerra de l’Altar Major, just devora l’entrada a la sagristia hi ha un Sant Crist del segle XIV. És una magnífica talla en fusta policromada de 2,2m d'alt per 1,35m d'ample. És d'un realisme poc habitual a la seva època a Mallorca, amb un bon coneixement de l'anatomia i ple de sentiment. Antigament

es trobava o la Casa Consistorial.

 

El retaule de l'altar major està dedicat a Santa Margalida, patrona de Sa Pobla, una talla del s, XVI atribuïda o Gabriel Mòger. Fou construït entre 1673-74 i va ser realitzat per l'escultor Guillem Torres i pel pintor Joan Company. És un retaule que és pot inscriure dins l'estil barroc-classicista. A la part de l'evangeli hi ha representat Sant Magí i just al damunt, al cos central. Santa Àgueda. A lo part de l'epístola, hi ha el Beat Roman Llull i Santa Apol·lònia. A l'àtic hi ha Sant Isidre amb l'àngel que llaura amb els bous i és rematat amb l'escut, segurament de la família promotora del retaule la restauració és de l'any 2004.

El sagrari que té a la porta lo figura del Salvador, pintada amb l' hòstia en la mà -situat ol costat dret- és posterior.

Per lo sagristia podem entrar al petit museu de l'oratori. Aquí es pot veure una col·lecció d'exvots, la maqueta del frontis nou de l'any 1895 i altres peces.


Localització del oratori