CATEQUESIS

Molt aviat es va dir catequesi, al conjunt dels esforços realitzats a l'Església per fer deixebles, per ajudar als homes i dones a creure que Jesús és el Fill de Déu, a fi que, per la fe, tinguin vida en el seu nom, i per educar-los i instruir-los en aquesta vida i construir així el Cos de Crist.

En un sentit més específic, globalment, es pot considerar aquí que la catequesi és una educació en la fe dels nins, dels joves i adults que comprèn especialment un ensenyament de la doctrina cristiana, donada generalment de manera orgànica i sistemàtic amb la intenció d'iniciar-los en la plenitud de la vida cristiana.

Sense confondre's amb ells, la catequesi s'articula dins d'un cert nombre d'elements de la missió pastoral de l'Església, que tenen un aspecte catequètic, que preparen per la catequesis o que deriven d'ella: primer anunci de l'Evangeli o predicació missionera per suscitar la fe; cerca de raons per creure; experiència de vida cristiana: celebració dels sagraments; integració en la comunitat eclesial; testimoniatge apostòlic i missioner.

La catequesi està íntimament unida a tota la vida de l'Església. No només l'extensió geogràfica i l'augment numèric de l'Església, sinó també i més encara el seu creixement interior, la seva correspondència amb el designi de Déu depenen essencialment d'ella.

1ª Comunió. Infantil

1ª Comunió. Infantil

Aquesta catequesi va destinada com el seu nom indica a la preparació dels nins i nines que han de rebre el Sagrament de l'Eucaristia per vegada primera.

Es recomana començar aquesta catequesi quan el nin o nina cursi el Segon Curs de Primària. Tindrà una durada de dos cursos.

Actualment la nostra parròquia imparteix la

 

Catequesi Familiar, aquesta consisteix, com indica el seu nom, en que són els pares i mares dels infants els qui imparteixen la catequesi als seus fills. Per  això una vegada al mes la família assisteix a una sessió de catequesi en la parròquia i mentre els nins i nines estan reunits amb els catequistes, els pares i mares reben una explicació i catequesi del que durant el mes hauran de compartir i explicar als seus fills/es. Els nins i nines cada mes faran un “control” per comprovar el que han assimilat en la catequesi familiar. Al final de la sessió les famílies participen de l'Eucaristia, en la qual participen activament. Les reunions mensuals seran el 3er. Dissabte de cada mes pels nins i nines del 1er. Nivell i el 4art. Dissabte de cada mes pels nins i nines del 2on. Nivell. Hora: 17’30

 

Quan apuntar o matricular el nin o nina?

A principis del mes de maig es reparteixen per les escoles els fulls de matricula per la catequesi, explicant el procediment a seguir. Full que també podeu descarregar en aquesta pagina.

Del dia 22 de juny fins el 30 de juliol, és pot formalitzar la matricula de la catequesi, en horari d’oficina parroquial. DESPRÉS DE DIA 24 D’OCTUBRE NO ES PODRÀ MATRICULAR CAP NIN O NINA.

Dia 17de setembre a les 20’30h. a la Parròquia hi haurà una reunió pels pares i mares dels nins de catequesis.

 

Quan comencen les sessions de catequesi i a quina hora?

 

El Dissabte 16 d’octubre, a les 17h. començaran els de PRIMER NIVELL.

El Dissabte 23 d’octubre, a les 17h. començaran els de SEGON NIVELL.

Post-Comunió

Post-Comunió

Post-Comunió

Aquesta catequesi va destinada a continuar el camí catequètic de l’infant després de rebre la 1ª Comunió i al cap de 3 cursos poder rebre el Sagrament de la Confirmació.

La Catequesi de Post-Comunió (CONFIRMACIÓ) serà els diumenges després de la missa de les 11h.

 

 

Quan apuntar o matricular el nin o nina?

A principis del mes de maig es reparteixen per les escoles els fulls de matricula per la catequesi, explicant el procediment a seguir. Full que també podeu descarregar en aquesta pagina.

Del dia 22 de juny fins el 30 de juliol, és pot formalitzar la matricula de la catequesi, en horari d’oficina parroquial. DESPRÉS DE DIA 24 D’OCTUBRE NO ES PODRÀ MATRICULAR CAP NIN O NINA.

Dia 17 de setembre a les 20’30h. a la Parròquia hi haurà una reunió pels pares i mares dels nins de catequesis.

 

Quan comencen les sessions de catequesi i a quina hora?

El Diumenge 17 d’octubre començaran els de Post-Comunió (CONFIRMACIÓ).

Confirmació

Confirmació

És la catequesi que prepara per rebre el sagrament de la Confirmació, aquesta catequesis va destinada als joves a partir dels 12 anys.

També per aquelles persones ja adultes que no han rebut aquest sagrament i s’han de casar o esser padrins de baptisme, s’ofereix la possibilitat d’assistir a unes catequesis intensives durant l’Advent o la Quaresma, per tal de poder rebre el sagrament.

 

Com apuntar-se o matricular-se?

Més endavant és donarà informació.