Torns de 1ª Comunió

Per sol·licitar el torn de 1ª Comunió que desitgi pot descarregar el següent document “SOL·LICITUD PER A TORNS COMUNIÓ” i entregar-ho a la secretaria de la Parròquia (dimarts i dijous de 17h. a 18'30h.) i parlar amb ella i el rector, si fos necessari.